covid

  • Education/การศึกษา

    สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมวิดีโอทางไกล (Video Conferrence) เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล หากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด ทางกระทรวงได้เสนอแนวทางดังต่อไปนี้ 1.ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมการสอนทางไกลโดยยึดการสอนทางไกลเป็นหลัก 1.1 วางแผนการดำเนินงาน 1.2 สำรวจความพร้อมทางบ้านเป็นรายบุคคล (หากมีเคสปัญญาให้ร่วมกันหาทางแก้ไข) 1.3 ประชาสัมพันธ์ เช่น…

    Read More »
Back to top button