เพศวิถี

  • Education/การศึกษา

    “เพศวิถี” หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

    หลักสูตร “เพศวิถีศึกษา” เป็นหลักสูตร    หลักสูตรออนไลน์ “เพศวิถีศึกษา” ซึ่งหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรคุณจะได้รับเกียรติบัตรรับรองความรู้ ซึ่งสามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง โดยการร่วมมือกับระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…

    Read More »
Back to top button