Sat. Jul 24th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

อ่านหนังสือสอบครู

         สำหรับวิธีการสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย 2564 นี้ แบ่งเป็น 2 กรณี 1.การสอบรอบทั่วไป  2.การสอบกรณีพิเศษ(สำหรับผู้ที่เป็นครูอยู่แล้ว มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี)          1….

   สำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านวิชาเอกอย่างไร วันนี้ผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือในวิชาเอกคอมพิวเตอร์มาให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้กันครับ เนื้อหาที่อาจออกสอบ โดยส่วนที่เป็น *** คือช่วงหลังมักพบในการออกข้อสอบบ่อย อุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณ วิธีต่อสายสัญญาณ ยุคคอมพิวเตอร์*** ประเภทคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์*** ระบบเครือข่าย…