อบรม

 • Education/การศึกษา

  ครบเครื่องอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร ลิ้งค์เดียวหลากหลาย

      เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จะทำระบบอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลากหลายหลักสูตร สำหรับให้ผุ้ที่สนใจพัฒนาด้านความรู้ได้ลองทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรดันการ 18 หลักสูตร (25 เม.ย. 63) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูทุกท่านควรรู้      และสำหรับท่านใดที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นครูผู้ช่วย ก็ถือเป็นโอกาสหาความรู้ และลองทดสอบความรู้ไปในตัว พร้อมได้เกียรติรับรองความรู้ ความรู้พื้นฐานทางหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย การทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม…

  Read More »
 • Education/การศึกษา

  “เพศวิถี” หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

  หลักสูตร “เพศวิถีศึกษา” เป็นหลักสูตร    หลักสูตรออนไลน์ “เพศวิถีศึกษา” ซึ่งหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรคุณจะได้รับเกียรติบัตรรับรองความรู้ ซึ่งสามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง โดยการร่วมมือกับระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…

  Read More »
Back to top button