พัฒนาครู

  • Education/การศึกษา

    ครบเครื่องอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร ลิ้งค์เดียวหลากหลาย

        เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จะทำระบบอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลากหลายหลักสูตร สำหรับให้ผุ้ที่สนใจพัฒนาด้านความรู้ได้ลองทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรดันการ 18 หลักสูตร (25 เม.ย. 63) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูทุกท่านควรรู้      และสำหรับท่านใดที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นครูผู้ช่วย ก็ถือเป็นโอกาสหาความรู้ และลองทดสอบความรู้ไปในตัว พร้อมได้เกียรติรับรองความรู้ ความรู้พื้นฐานทางหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย การทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม…

    Read More »
Back to top button