กังวลจมูกเล็บเปื่อย

  • Life&Healthy/สุขภาพ

    เล็บติดเชื้อรา เพราะใช้กรรไกรตัดเล็บคนอื่น

    แชร์ประสบการณ์ การติดเชื้อโรคจากการตัดจมูกเล็บที่มันแห้ง แข็ง ด้วยการใช้กรรไกรตัดเล็บของคนอื่น เกริ่นเรื่องเลยก็คือ จมูกเล็บ มันยื่น แหลม และแข็ง มักชอบเกี่ยวกับผิว ด้วยความรำคาญ แต่ ณ ตอนนั้นอยู่ที่ทำงาน ไม่มีกรรไกรตัดเล็บของตนเอง ก็เลยค้นหา และได้เจอกรรไกรที่หล่นอยู่ในห้องทำงาน แต่ไม่รู้ว่าเป็นของใคร ไม่ได้ทำความสะอาด   เมื่อได้กรรกไกรตัดเล็บแล้ว…

    Read More »
Back to top button