Nonstopnu

Experience and Sharing

    สำหรับบางคนที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้วมีความจำเป็นต้องจอดรถเป็นเวลานาน เช่น ในห้าง และมีความจำเป็นต้องเข้ารถให้เป็นเกียร์ว่างไว้ เพื่อที่คนอื่นจะได้สามารถดันรถของเราให้รถคันอื่นเข้าออกได้นั้น เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ Step : 1 จอดรถ เข้าเกียร์ P แล้วดับเครื่อง…

พ.ร.บ. เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านเพื่อสอบเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครู หรือท่านที่สนใจ 1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   2545   2553   2562 2.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 2546   2551…

   แนวการสร้าง Portfolio ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี QR code (แบบเป็นภาพก็ได้) มาใช้ในการสร้าง Portfolio ออนไลน์กัน ประหยัดกระดาษ สดวกสบาย ทันสมัยอันดับแรก ให้เราเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์…

อักษรย่อที่พบใน พ.ร.บ. และที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งเก่าและใหม่ เน้นสี คือเจอมากสุด (ก.ค.ศ.) = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อว.) = กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ก.พ.ร.)=…

จากราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) เป็นลายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ประกาศราชกิจฯตัวใหม่    จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562…

Connect

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial