February 14, 2021

  ประเภทของข้าราชการ

  ข้าราชการ หมายถึง  บุคคลซึ่งรับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ. (ตามพจนานุกรม) ข้าราชการของไทย แบ่งออกเป็น 15 ประเภท ดังนี้ ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์)…
  January 23, 2021

  แจกฟรี ป้ายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PPT

  แบ่งปันไฟล์ Power Point หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขได้ คลิกเพื่อดาวโหลด 
  January 23, 2021

  สมรรถนะข้ามสายงาน transversal competencies

  แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) เป็นสมรรถนะหนึ่งในการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมซึ่งเป็นสมรรถนะเพื่อใช้ในทำงานของทุกอาชีพ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์นวัตกรรม (Critical and innovative thinking) ทักษะด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะด้านภายในบุคคล (Intrapersonal skills) (อ้างอิง…
  April 30, 2020

  สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมวิดีโอทางไกล (Video Conferrence) เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล หากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด ทางกระทรวงได้เสนอแนวทางดังต่อไปนี้ 1.ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมการสอนทางไกลโดยยึดการสอนทางไกลเป็นหลัก 1.1 วางแผนการดำเนินงาน 1.2 สำรวจความพร้อมทางบ้านเป็นรายบุคคล (หากมีเคสปัญญาให้ร่วมกันหาทางแก้ไข) 1.3 ประชาสัมพันธ์ เช่น…
  April 27, 2020

  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและออกสอบบ่อย

      คุณธรรม จริยธรรม นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อหลักในการดำรงชีวิตไม่ว่าอาชีพไหนก็ตาม ค่อยเป็นเครื่องมือเตือนใจหรือหลักการทำงานอยู่บนศิลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ ความหมาย คุณธรรม คือ น. สภาพคุณงามความดี (บัณฑิตยสถาน) จริยธรรม คือ น. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม (บัณฑิตยสถาน) สรุปง่ายๆก็คือ   …
  April 25, 2020

  ครบเครื่องอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร ลิ้งค์เดียวหลากหลาย

      เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จะทำระบบอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลากหลายหลักสูตร สำหรับให้ผุ้ที่สนใจพัฒนาด้านความรู้ได้ลองทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรดันการ 18 หลักสูตร (25 เม.ย. 63) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูทุกท่านควรรู้      และสำหรับท่านใดที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นครูผู้ช่วย ก็ถือเป็นโอกาสหาความรู้ และลองทดสอบความรู้ไปในตัว พร้อมได้เกียรติรับรองความรู้ ความรู้พื้นฐานทางหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย การทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม…
  April 25, 2020

  แนวการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

     สำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านวิชาเอกอย่างไร วันนี้ผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือในวิชาเอกคอมพิวเตอร์มาให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้กันครับ เนื้อหาที่อาจออกสอบ โดยส่วนที่เป็น *** คือช่วงหลังมักพบในการออกข้อสอบบ่อย อุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณ วิธีต่อสายสัญญาณ ยุคคอมพิวเตอร์*** ประเภทคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์*** ระบบเครือข่าย รูปแบบเครือข่าย*** ประเภทของสัญญาณ คลื่นความถี่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โปรแกรมไวรัส…
  March 3, 2020

  กรณีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ปลดธงชาติไทยและชักธงที่ตนเองเตรียมมาขึ้น ผิดกฎหมาย

      จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่ามันนักศึกษากลุ่มหนึ่ง พยายามนำธงชาติที่ตัวเองเตรียมมาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยธงนั้นมีลักษณะสีดำ บุคคลในคลิปอ้างว่าสิ่งที่ทำเป็นลักษณะการแสดงเชิงฟสัญลักษณ์ ตนมีสิทธิ์ทำได้ ซึ่งทางเจ้าที่ก็พยายามห้ามปรามไม่ให้ชักธงสีดำนี้ขึ้น และมีการบอกกับเจ้าหน้าที่ ว่าไม่ยอมให้นำธงนี้ขึ้น และจะนำเรื่องนี้ไปประกาศหน้าเวทีแห่งหนึ่ง     จากสิ่งที่กระทำ บุคคลนั้นอาจอ้างได้ว่า มีสิทธิ์ในการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็นบางประการ แต่การกระทำอย่างนี้ อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายได้จริงอยู่ที่ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง หรือเรื่องๆ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา…
  YouTube API ERROR, Go to the Youtube API Console on Google Cloud and remove any restrictions on the API key, Then edit the current page and click on the Update/Save button to re-connect to the YouTube servers to load the videos.

  Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=snippet%2CcontentDetails&id=X_ld3GHG_9k&key=AIzaSyCEOdzuVDV21zPnP3UY06VUd0itFF0hMf0 are blocked.

  Block Title

  1 / 1 Videos
  Back to top button