Uncategorized

 • การสอบ CEFR ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  https://youtu.be/F6CdvWDSMZo EFR คือ…      ตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายถึงการกำหนดเกณฑ์ให้ทั้งครูและนักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลอย่าง CEFR นั้น ในครั้งนี้ เรามาทำความรู้จัก CEFR ว่าคืออะไร มีเกณฑ์การวัดอย่างไร     CEFR มีชื่อเต็มว่า Common European Framework of…

  Read More »
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2560

  Read More »
 • คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและออกสอบบ่อย

      คุณธรรม จริยธรรม นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อหลักในการดำรงชีวิตไม่ว่าอาชีพไหนก็ตาม ค่อยเป็นเครื่องมือเตือนใจหรือหลักการทำงานอยู่บนศิลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ ความหมาย คุณธรรม คือ น. สภาพคุณงามความดี (บัณฑิตยสถาน) จริยธรรม คือ น. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม (บัณฑิตยสถาน) สรุปง่ายๆก็คือ   …

  Read More »
 • ครบเครื่องอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตร ลิ้งค์เดียวหลากหลาย

      เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จะทำระบบอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลากหลายหลักสูตร สำหรับให้ผุ้ที่สนใจพัฒนาด้านความรู้ได้ลองทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรดันการ 18 หลักสูตร (25 เม.ย. 63) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูทุกท่านควรรู้      และสำหรับท่านใดที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นครูผู้ช่วย ก็ถือเป็นโอกาสหาความรู้ และลองทดสอบความรู้ไปในตัว พร้อมได้เกียรติรับรองความรู้ ความรู้พื้นฐานทางหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย การทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม…

  Read More »
 • แนวการอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

     สำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านวิชาเอกอย่างไร วันนี้ผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือในวิชาเอกคอมพิวเตอร์มาให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้กันครับ เนื้อหาที่อาจออกสอบ โดยส่วนที่เป็น *** คือช่วงหลังมักพบในการออกข้อสอบบ่อย อุปกรณ์เครือข่าย สายสัญญาณ วิธีต่อสายสัญญาณ ยุคคอมพิวเตอร์*** ประเภทคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์*** ระบบเครือข่าย รูปแบบเครือข่าย*** ประเภทของสัญญาณ คลื่นความถี่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โปรแกรมไวรัส…

  Read More »
Back to top button