พฤหัส. ต.ค. 28th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

แนวทางการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย 2564

         สำหรับวิธีการสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งครูผู้ช่วย 2564 นี้ แบ่งเป็น 2 กรณี 1.การสอบรอบทั่วไป  2.การสอบกรณีพิเศษ(สำหรับผู้ที่เป็นครูอยู่แล้ว มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี)

         1. กรณีรอบทั่วไป  สอบภาค ก  และภาค ข  ประกาศผู้ผ่าน ภาค ก ข เพื่อเข้าสอบ ภาค ค  นั้นหมายความว่าถ้าท่านสอบไม่ผ่านภาค ก หรือ ข ก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาค ค

         2. กรณีรอบพิเศษ สอบภาค ก   ภาค ข และภาค ค ติดต่อกัน

         การรู้แนวทาง หัวข้อ และเนื้อหาในการอ่านหนังสือ สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่เราจะได้อ่านหนังสือได้ครบทุกหัวข้อ มีกรอบในการอ่าน สามารถตรวจสอบได้ สำหรับใครหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า ในการประกาศแข่งขันการสอบนั้น หนังสือทางราชการจะมีการระบุเนื้อหา และความสามารถที่ใช้ในการสอบแข่งขันอย่างคราวๆ ดังนี้

เนื้อหาวิชา และความสามารถสอบรอบทั่วไป

แนวเนื้อหา และความสามารถสอบรอบกรณีพิเศษ
(แต่ละเขต อาจกำหนดไม่เหมือนกัน รวมถึงข้อสอบด้วย)

    ความแตกต่างของเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบคือ รอบกรณีพิเศษ อาจไม่มีสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ท่านควรศึกษาประกาศที่ออกมาในแต่ละรอบอีกครั้ง และในส่วนของ วิชาเอก ต้องอาศัยสอบถามผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์การสอบมาแล้ว ว่าแนวข้อสอบในวิชาเอก ออกแนวไหนบ้าง

สำหรับแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ คลิก

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน 2564

         ทางสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ทั้งหมด ไว้ในเล่มนี้

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารตัวเต็ม